CÁC QUY TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC SẢN PHẨM ĐỒNG PHỤC ĐẸP

1. Nghiên cứu và lên kế hoạch

Muốn có một sản phẩm đẹp đến với khách hàng trước tiên phải tìm hiểu khách hàng đó đang là tổ chức nào ,cần loaij vải gì màu sắc ra sao và không thể thiếu nguồn cung cấp chất liệu chất lượng .

2. Thiết kế sản phẩm

Phác thảo các ý tưởng thiết kế dựa trên nhu cầu và xu hướng thị trường.

Sử dụng phần mềm thiết kế để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bao gồm các yếu tố như đường may, kích thước, và vị trí logo.

Trình bày mẫu thiết kế cho khách hàng để nhận phản hồi

3. Lựa chọn nguyên liệu

Dựa trên yêu cầu về chất lượng, độ bền và tính thoải mái của sản phẩm. Chọn các loại nút, dây kéo và các phụ kiện khác phù hợp với thiết kế và chất liệu vải.

4. Làm mẫu

May một hoặc vài mẫu thử để kiểm tra thiết kế và chất lượng.Xem xét kỹ mẫu thử để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và điều chỉnh nếu cần thiết.

5. Đo lường và cắt vải

Sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác để đảm bảo đồng phục vừa vặn.Cắt vải theo các mẫu thiết kế đã được duyệt.

 

6. May và gia công

May từng bộ phận của đồng phục theo đúng quy trình và kỹ thuật.

7. Kiểm tra chất lượng

Đảm bảo không có lỗi về đường may, kích thước và các yếu tố khác.

 

8. Hoàn thiện và đóng gói

Làm sạch, là phẳng và kiểm tra lần cuối. Đóng gói sản phẩm cẩn thận để bảo vệ trong quá trình vận chuyển.

9. Giao hàng và hỗ trợ khách hàng

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng đúng thời hạn. Hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra và sử dụng sản phẩm, xử lý các phản hồi và khiếu nại nếu có.

10. Thu thập phản hồi và cải tiến

Lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.Dựa trên phản hồi để cải tiến quy trình và sản phẩm trong tương lai.

Trong may mặc luôn tuân theo quy chuẩn này sẽ mang lại những bộ đồng phục đẹp đến với khách hàng.